background
logotype

Політика компанії

   Політика компанії ТОВ "Август-Кий" направлена на задоволення вимог та очікувань споживачів за рахунок пріоритетної орієнтації на якість і безпеку продукції, освоєння нових технологій, а також гнучкої цінової політики.

   Високий технічний рівень і якість продукції, постійне їх поліпшення, ми розглядаємо як основну умову утримання лідируючих позицій на ринку фасування круп і цукру, зміцнення економічного становища, розвитку дистрибьютерськой мережі, розширення виробничих можливостей і подальшого розвитку підприємства.

   Соціальна політика компанії ТОВ"Август-Кий" спрямована на збереження кадрового складу підприємства, розвиток дружніх взаємин в колективі, розуміння спільності цілей, а також постійний особистий розвиток і вдосконалення працівників.

Високий рівень задоволеності наших споживачів і замовників ми досягаємо шляхом:

 • безумовного дотримання міжнародних та українських законодавчих та нормативних вимог з безпеки харчових продуктів, а також відповідних вимог замовників і споживачів;
 • розвиток партнерських відносин з постачальниками і замовниками, а також зміцнення репутації компанії ТОВ"Август-Кий", як виробника якісної і безпечної продукції під власними торговими марками та знаками партнерів (Private Label);
 • впровадження міжнародного стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005) системи НАССР до 31.12.2010 р;
 • застосування сучасного обладнання та засобів для випуску якісної та безпечної продукції;
 • колективу професіоналів і зацікавленості в результатах своєї праці при виготовленні продукції;
 • закупівлі сировини і матеріалів високої якості шляхом системи вибору та оцінки постачальників та роботи з ними;
 • постійного аналізу своєї діяльності в порівнянні з вимогами та очікуваннями споживачів з метою поліпшення своєї роботи.

   Для забезпечення виконання Політики у сфері якості та безпеки, компанія ТОВ"Август-Кий" має всі необхідні технічні та людські ресурси, а керівництво підприємства зобов'язується:

 • питання впровадження принципів системи НАССР та стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 вважати пріоритетними;
 • забезпечити участь усього персоналу підприємства - від директора до рядового працівника, в реалізації даної політики;
 • чітко розподіляти відповідальність за всіма напрямами діяльності разом з розвитком співробітництва та взаємодопомоги між співробітниками.
 • постійно вдосконалювати засоби і технології виробництва, інфраструктуру виробництва;
 • проводити маркетингові дослідження ринкового попиту, з подальшим аналізом та внесенням коректив у напрямку розвитку підприємства;
 • забезпечити моральну і матеріальну зацікавленість всіх працівників у поліпшенні виготовленої продукції.

Політика ТОВ"Август-Кий" доводиться до відома співробітників та інших зацікавлених сторін.

2021  «August-Kiy» LTD. ТОВ «Август-Кий» +38(044)-496-1-496   All rights reserved